Raspisuje se natječaj za dodjelu Rektorovih nagrada studentima Sveučilišta u Splitu u akad. god. 2017./2048., a za postignuća ostvarena u akad.god.2016./2017. | Natječaj | Pravilnik o Rektorovoj nagradi | Prijavni obrazac | s.Manerta Mijoč, tajnica dekana | 15.5.2018 |

Pin It