Predavanja u zimskom semestru ak. god. 2017./2018. počinju u utorak, 3. listopada 2017. godine prema rasporedu. Upisi viših godina studija u zimski semestar ak. god. 2016./2017. počinju u četvrtak, 28. rujna i traju do utorka, 3. listopada 2017. godine. Studenti koji nisu položili sve predmete u prošloj akademskoj godini 2016./17. upisuju se uz konzultacije sa prodekanom za nastavu prema terminima u obavijesti.  Studenti koji su položili sve predmete u akad.god.2016./17., odnosno si oni koji ne ponavljaju ni jedan predmet u zimskom semestru (upisuju svih 30 ECTS bodova), upisuju se samostalno putem Studomata. | Predavanja FTS | Predavanja TKS | Izborni i seminari | Obavijest o upisima | Molba za kolizije | Doc. dr. sc. Domagoj Runje, prodekan za nastavu | 21.9.2017. |

Pin It
   Vijesti