Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ljetnom semestru akademske godine 2017./18.

Rok prijave: 25. rujna 2017.

Povodom objavljenog natječaja Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu organizira Informativni dan za sve zainteresirane studente Sveučilišta.

Na Info danu bit će predstavljene sve mogućnosti studiranja u okviru programa Erasmus+ u programskim i partnerskim zemljama.

Info dan će se održati u četvrtak, 7. rujna 2017. u 11 sati u Multifunkcionalnoj dvorani sjevernog tornja Sveučilišne knjižnice, R. Boškovića 31.

| Vie | Natječaj | Upute za prijavu na Natječaj | Višnja Milanović Radić, tajnica ureda za moeđunarodnu suradnju | 5.9.2017 |

Pin It
   Vijesti