Otvoren je natječaj Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za dodjelu nagrada domaćim i inozemnim autorima za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća čija su djela od iznimnog značenja za RH.

Djelom se smatra:

  • jedna ili više objavljenih znanstvenih knjiga ili članaka koji čine znanstvenu cjelinu označenu jednim nazivom
  • jedno ili više objavljenih književnih djela koji čine cjelinu označenu jednim nazivom
  • samostalna izložba likovnog umjetnika
  • pojedinačno ostvarenje koje je trajno izloženo, javno predstavljen projekt
  • glazbeno djelo koje je javno izvedeno
  • objavljeno muzikološko djelo jednog autora

Nagrada se sastoji od plakete i povelje o dodjeli nagrade, a dodjeljuje je 29. travnja prigodom Dana HAZU. Rok za podnošenje prijedloga je 31. siječnja 2019.g. Sve informacije dostupne su na poveznici.

| Doris Žuro, Služba za znanstveno-istraživačke projekte | Natječaj | 17.1.2019 |

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavila je natječaj za potpomaganje zakladnih namjena. Potpore se daju za: • izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti • organiziranje znanstvenih skupova • razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada • otkup umjetnina Prijaviti se mogu pojedinci (osim za projekte izdavačke djelatnosti) skupine, udruge te znanstvene i umjetničke ustanove. Rok za prijavu je 19. veljače 2019., a sve informacije mogu se pronaći na poveznici.

| Doris Žuro, , Služba za znanstveno-istraživačke projekte | Natječaj | 17.1.2019 |

  • Rok za prijavu: 28. veljače 2019.
  • Istraživačko područje: sva znanstvena područja
  • Vrijednost pojedinog projekta: 1 milijun do max. 2,2 milijuna KN
  • Trajanje financiranja projekata: najmanje 3 godine, najdulje do 31. 5. 2023.

   Vijesti