Na Katoličko bogoslovnom fakultetu u Splitu 28. i 29. svibnja održana je dvodnevna edukacija „Priprema projekata na natječaje iz EU fondova“.

Na edukaciji je sudjelovalo 11 polaznika i to: studenti, doktorandi i alumniji KBF Split. Program edukacije bio je podijeljen na teorijski dio i aktivno učenje kroz praktičan rad polaznika. U teorijskom dijelu polaznici su se upoznali s temeljnim pojmovi o Europskim strukturnim i investicijskim (ESI) fondovima kao i politikama EU u kontekstu pripreme projekata i povlačenja novaca iz fondova.

Kroz dvodnevnu edukaciju polaznici će se upoznati s pravilima funkcioniranja EU strukturnih fondova, najvažnijim EU politikama i strateškim dokumentima u pripremi projekata, procesom planiranja projekta i metodologijom pripreme projektnog prijedloga. Kroz vježbe polaznici će pojedinačno ili zajednički osmisliti metodološke dijelove stvarnog ili hipotetskog projekta koji bi prijavili na realno očekivani ili otvoreni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava.

Osim stečenih znanja i vještina polaznici će:

 • dobiti primjer napisanog i odobrenog EU projekta
 • dobiti ovjerenu potvrdu o sudjelovanju na edukaciji od fakulteta

Mjesto održavanja: Katolički bogoslovni fakultet Split
Broj polaznika: 10
Rok za prijavu: 23.05.2019.

MZO je objavilo poziv za dodjelu financijske potpore nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku za knjige koje su tiskane u 2019. godini ili se planiraju tiskati u ovoj godini.

Znanstvenom knjigom se smatra autorska knjiga jednog ili više autora koja donosi rezultate znanstvenih istraživanja u nekome području – znanstvena monografija, znanstvena urednička knjiga (zbirka tekstova više autora, zbornik sa znanstvenoga skupa i sl.), znanstveno referentno djelo: enciklopedija, leksikon, rječnik, gramatika, pravopis, priručnik, povijesni pregled, kritičko izdanje djela prema izvorniku, djelo na starohrvatskome i obrada starohrvatskih (staroslavenskih) jezika te djelo za promicanje znanosti (znanstveno-popularno djelo).

Organizacija Urbana mladež iz Zagreba traži 10 mladih sudionika iz Hrvatske koji su  zainteresirani za sudjelovanje u Erasmus projektu razmjene mladih “Inter-religious dialogue”, a koji će se održati u Zagrebu 29.5. – 5.6.2019.g. Na projektu će sudjelovati 40 mladih iz Turske, Italije, Bugarske i Hrvatske.

Organizator za sudionike u potpunosti pokriva troškove puta, smještaja, hrane kao i sve potrebne materijale za radionice.

U četvrtak 21. ožujka 2019. u 12,45 sati, u Velikoj dvorani, Služba za znanstveno-istraživačke projekte KBF-a organizira info radionicu za studente Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu pod nazivom „PROJEKTI – MOGUĆNOSTI ZA STUDENTE I MLADE“

Program:

 • „Zašto i kako se uključiti u projekte?“
  (Doris Žuro, voditeljica službe za znanstveno-istraživačke projekte)
 • „Erasmus+ program u području mladih„
  (Valentina Perišić, magistra filozofije i povijesti umjetnosti)
 • „Kako uspješno aplicirati i provesti projekt?“ – iskustvo SKAC ST
  (predstavnici SKAC ST: Manuela Mirt, Paula Mužinić i Anđela Tekilć)


Program završava u 13:45 h.

| Doris Žuro, mag.soc., Voditeljica Službe za znanstveno-istraživačke projekte | Obavijest | 15.3.2019 |

   Vijesti