• Fond: Europski socijalni fond
  • Rok za prijavu projekta: 21. veljače 2019.
  • Prijavitelji: Visoka učilišta
  • Trajanje projekata: 24 - 36 mjeseci
  • Iznos potpore po projektu: min. 1 milijun do max. 4 milijuna KN