Sveučilište u Splitu, sukladno odredbama Pravilnika raspisuje Natječaj za dodjelu do 125 stipendija studentima Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2018./2019. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2019. g. Ukupni godišnji iznos stipendije po studentu iznosi 9.600,00 kuna, odnosno 800,00 kuna mjesečno. Odluka o dodijeli stipendija bit će objavljena na oglasnoj ploči (Split, Poljička cesta 35) i na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu (www.unist.hrt dana 20. veljače 2019. g. te se neće dostavljati kandidatima na njihove adrese.

  1. Natječaj za stipendije
  2. Pravilnik o dodjeli stipendija ak. god. 2018./2019.
  3. Izjava Stipendija 2018./ 2019. Obrazac S
  4. Prijava i Potvrda Stipendija 2018./ 2019. obrazac K2
  5. Privola Stipendija 2018./ 2019. obrazac P
  6. Prijava i Potvrda Stipendija 2018./ 2019. obrazac K1

| s.Maneta Mijoč, dipl.theol., tajnica fakulteta | 22.1.2019 |

Pin It
   Vijesti