Ispis

U četvrtak 21. ožujka 2019. u 12,45 sati, u Velikoj dvorani, Služba za znanstveno-istraživačke projekte KBF-a organizira info radionicu za studente Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu pod nazivom „PROJEKTI – MOGUĆNOSTI ZA STUDENTE I MLADE“

Program:


Program završava u 13:45 h.

| Doris Žuro, mag.soc., Voditeljica Službe za znanstveno-istraživačke projekte | Obavijest | 15.3.2019 |

Kategorija: Znanstveno-istraživački projekti i natječaji