Ak. god. 1999./2000.:
Emanuel Petrov, Ana Lemo i s. Natanaela Radinović
Ak. god. 2000./2001.:
Emanuel Petrov, s. Miljenka Grgić, Jakov Bešliš i Renata Azinović
Ak. god. 2001./2002.:
s. Miljenka Grgić, Kristijan Stipanović i Ivana Lujić
Ak. god. 2002./2003.:
Jure Hrgović, Franjo Glasnović i Goran Kalašević
Ak. god. 2003./2004.:
Ivan Lovrić, Kristijan Stipanović i Ivan Macut
Ak. god. 2004./2005.:
Ana Lemo i Goran Kalašević
Ak. god. 2005./2006.:
Kristijan Stipanović, i Mario Radman
Ak. god. 2006./2007.:
Ivan Macut, Gina Šparada, Vesna Grgurević i Stjepan Stanić
Ak. god. 2007./2008.:
Lidija Piskač, Pavle Gospodnetić i Domagoj Jurčević
Ak. god. 2008./2009.:
s. Jelena Krilić, Franjo Frankopan Velić, Vjeran Martić
Ak. god. 2009./2010.:
Gina Šparada, Lucija Meštrović i Vjeran Martić
Ak. god. 2010./2011.:
Lucija Meštrović, Irena Cuculić i Mato Andrijević
Ak. god. 2011./2012.:
Franjo Frankopan Velić, Jure Matković, Ante Novaković
Ak. god. 2012./2013.:
Zrinka Plenković, Danko Kovačević i Ivan Trpimir Lozić
Ak. god. 2013./2014.:
Josipa Burazer, Danko Kovačević i Katarina Ivanović

Pin It
   Vijesti