Sveučilište u Splitu
Universitas Studiorum Spalatensis

Zrinsko-frankopanska 19
21000 Split
CROATIA
Tel.+385-(0)21-308-300
Fax.+385-(0)21-386-144

››› Email: office@kbf-st.hr

Diplomirani studenti na KBF-u Splitu

Akademska godina 2012/13

Integrirani Filozofsko-teološki studij, magistri/e teologije

 1. Josip BEČIĆ - diplomski rad iz moralnoga bogoslovija: Ljudski embrij od nepriznavanja do pobačaja s negativnim posljedicama za ženu, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 2. Ante BRALIĆ - diplomski rad iz moralnoga bogoslovlja: Kršćansko poimanje spolnosti i spolni odgoj, pod vodstvom doc. dr. sc. Šimuna Bilokapića.
 3. Domagoj JELAČA - diplomski rad iz dogmatskoga bogoslovlja: Neki naglasci teologije i duhovnosti ministerijalnog svećeništva, pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Parlova.
 4. Danijel JURIĆ - diplomski rad iz moralnog bogoslovlja: Obitelj u suvremenom društvu: Važnost braka i obitelji u novijim dokumentima Crkve, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 5. Alen KERI - diplomski rad iz pastoralnoga bogoslovlja: Pastoral krštenja u obnovi župne zajednice, pod vodstvom doc. dr. sc. Alojzija Čondića.
 6. Mateja MARIĆ r. Buha - diplomski rad iz pastoralnoga bogoslovlja: Bračna i obiteljska savjetovališta u odnosu pastoralne teologije i pastoralne psihologije, pod vodstvom doc. dr. sc. Alojzija Čondića,
 7. Marijana MARINOVIĆ - diplomski rad iz filozofije: Religiozna filmska trilogija Ingmara Bergmana, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
 8. David MARJANOVIĆ - diplomski rad iz pastoralnoga bogoslovlja: Pastoral rastavljenih i ponovno civilno vjenčanih, pod vodstvom prof. dr. sc. Stipe Nimca.
 9. Šimun MARKULIN - diplomski rad iz Svetoga pisma Staroga zavjeta: Biljke u Bibliji, pod vodstvom prof. dr. sc. Marijana Vugdelije.
 10. Jure MARTINIĆ - diplomski rad iz crkvene povijesti: Postira u Drugom svjetskom ratu prema kronici don Ante Marušića, pod vodstvom doc. dr. sc. Josipa Dukića.
 11. Antonio MRAVAK - diplomski rad iz dogmatskoga bogoslovlja: Otajstvo utjelovljenja u suvremenoj teološkoj misli, pod vodstvom prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 12. Bernard ŠARIĆ - diplomski rad iz temeljnoga bogoslovlja: Isus u Kuranu, pod vodstvom prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 13. Ivan ŠIMUNAC - diplomski rad iz pastoralnoga bogoslovlja: Župa - mjesto pastoralnoga djelovanja, pod vodstvom prof. dr. sc. Stipe Nimca.
 14. Toni ŠINKOVIĆ - diplomski rad iz liturgike: Sakramentalna simbolika krsnog vrela, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivice Žižića.
 15. Franjo Frankopan VELIĆ - diplomski rad iz dogmatskoga bogoslovlja: Način Božjega djelovanja u svijetu u djelima H. Kesslera, pod vodstvom prof. dr. sc. Nikole Bižace.
 16. Ivan VULETIĆ - diplomski rad iz filozofije: Utjecaj genetike i "okoliša" na slobodno djelovanje čovjeka, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine.

Dodiplomski Teološko katehetski studij - profesori/ce vjeronauka

 1. Josip LASIĆ - diplomski rad iz patrologije: Kristocentrizam duhovnih vježbi Ignacija Lojolskog, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Bodrožića.
 2. Damir ŠAMIJA - diplomski rad iz filozofije: Solidarnost u hrvatskom društvu, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine.

Diplomski Teološko katehetski studij - magistri/e katehetike

 1. Dragana BUDIŠIN - diplomski rad iz katehetike: Obilježja suvremene nastave u vjeronauku, pod vodstvom prof. dr. sc. Jadranke Garmaz.
 2. Irena CUCULIĆ - diplomski rad iz dogmatskoga bogoslovlja: Psihoterapija i/ ili sakramentalna ispovijed, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Mateljana.
 3. Darija GALIĆ - diplomski rad iz dogmatskoga bogoslovlja: Kršćanska ženidba u crkvenim dokumentima poslije Drugog vatikanskog sabora, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Mateljana.
 4. Ljubica KOVAČ - diplomski rad iz mariologije: Blažena Djevica Marija u životu i misli Ivana Pavla II., pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Parlova.
 5. Mario KURKA - diplomski rad iz pastoralnoga bogoslovlja: Franjevački svjetovni red u službi evangelizacije, pod vodstvom prof. dr. sc. Stipe Nimca.
 6. Antonija LONČAR - diplomski rad iz moralnoga bogoslovlja: Prenatalna dijagnostika: prosudba s moralno kršćanskog stajališta, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 7. Katarina MIKIĆ - diplomski rad iz katehetike: Euharistijska kateheza obitelji, pod vodstvom prof. dr. sc. Jadranke Garmaz.
 8. Branka MLINAR - diplomski rad iz dogmatskoga bogoslovlja: Otac Ante Gabrić (1915.-1988.) i "Pisma iz misija" u Malom koncilu od 1966. do 1988., pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Mateljana.
 9. Darko PEJKOVIĆ - diplomski rad iz dogmatskoga bogoslovlja: Euharistija u Novom katekizmu, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Mateljana.
 10. Valentina ŠITUM - diplomski rad iz kanonskoga prava: Ženidbene zapreke koje se odnose na neku fizičku nesposobnost i na neki rodbinski odnos, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Jakulja.
 11. Tina TOTIĆ r. Gudelj - diplomski rad iz kanonskoga prava: Ženidbene zapreke naravnog prava i one od kojih je oprost pridržan Apostolskoj stolici prema Zakoniku kanonskoga prava iz 1983., pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Jakulja,
 12. Kristina ŽURA - diplomski rad iz ekumenskoga bogoslovlja: Ekumenizam II. vatikanskog sabora i poslijekoncilsko vrijeme u Hrvatskoj, pod vodstvom prof. dr. sc. Dušana More.

Preddiplomski Teološko katehetski studij - sveučilišni prvostupnici

 1. Marijana JELIĆ
 2. Miljenka PETRAK
 3. Kristina PRLIĆ
 4. Ana RADICA r.Jelavić
 5. Kristina RADIĆ
 6. Josipa ZNAOR
 7. Nedjeljka ŽARKOVIĆ
 8. Ivana ŽIVALJ

Popis studenata poslijediplomskoga studija s licencijatom iz teologije ak. god. 2012./2013

 1. Miroslav MODRIĆ - licencijat s naslovom rada; Kustodija Svete Zemlje: doprinos hrvatskih franjevaca, pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Josipa Vrandečića i sumentora prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
 2. Jure PERIŠIĆ - licencijat s naslovom rada: Odnos Crkve prema svijetu u misli Željka Mardešića, pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Nediljka Ante Ančića.
 3. Jure STRUJIĆ - licencijat s naslovom rada: Evangelizacijsko poslanje Crkve pred izazovom novih oblika masovne komunikacije, pod vodstvom mentora prof, dr. sc. Ante Mateljana.

Popis zaređenih svećenika ak.god. 2011./2012.

 1. don Josip BEČIĆ
 2. don Domagoj JELAČA
 3. don Zvonimir MIJIĆ
 4. don David MARJANOVIĆ
 5. fra Šimun MARKULIN
 6. don Jure MARTINIĆ
 7. fra Antonio MRAVAK
 8. don Ivan SOLDO
 9. don Franjo-Frankopan VELIĆ
 10. fra Ivan VULETIĆ

Na vrh

Akademska godina 2011/12

Dodiplomski Filozofsko-teološki studij, diplomirani teolozi ('stari program')

 1. Ivana BALIĆ – diplomski rad (iz ekumenskoga bogoslovlja) Ekumenizam Ivana Pavla II., pod vodstvom prof. dr. sc. Dušana More.
 2. Marin ČUTURA – diplomski rad (iz katehetike) Celebratio catechetica. Liturgijsko-katehetska metoda, pod vodstvom doc. dr. sc. Jadranke Garmaz.
 3. Marija DUJMOVIĆ – diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja)Sakrament ženidbe: sklapane ženidbe i sakramentalni čin, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Mateljana.
 4. Ante KUŠTRE – diplomski rad (iz Svetoga pisma Novoga zavjeta)Slika Boga u Lukinoj prispodobi o ‘Dobrom ocu ili izgubljenom sinu’ (Lk 15,11-32), pod vodstvom prof. dr. sc. Marijana Vugdelije.
 5. Duje RUNJE – diplomski rad (iz liturgike)Blagoslov vode u krsnoj službi Vazmenog bdijenja, pod vodstvom doc. dr. sv. Ivice Žižića.

Integrirani Filozofsko-teološki studij, magistri/e teologije

 1. Krešimir ČIKEŠ – diplomski rad (iz ekumenskoga bogoslovlja)Jean Calvin i njegovo djelo - ustrojstvo Crkve i njezine službe, pod vodstvom prof. dr. sc. Dušana More.
 2. Mihovil KLARIĆ – diplomski rad (iz temeljnoga bogoslovlja)Znamen Krista. Teologija oltara prema redu posvete oltara, pod vodstvom prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 3. Vjeran MARTIĆ – diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja) Stvaranje kao Kristogeneza - aktualnost Peierra Theiharda de Chardina pod vodstvom prof. dr. sc. Nikole Bižace.
 4. Denis MASLOV – diplomski rad (iz patrologije) Jeronimov stav prema krivovjercima u tumačenju Pavlovih poslanica, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Bodrožića.
 5. Mate MUNITIĆ – diplomski rad (iz patrologije)Kreposti kao ures monaškog života prema pismima Svetog Jeronima, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Bodrožića.
 6. Kristijan PERKOVIĆ – diplomski rad (iz filozofije)Utjecaj Nietzscheove filozofije na ideologiju nacionalsocijalizma pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine.
 7. Slavica SESAR – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Kršćanska nada – izvor smisla života pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 8. Tea TOLIĆ – diplomski rad (iz filozofije)Nastanak i razvoj nutrine u mišljenju Charlesa Taylora, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
 9. Ratomir VUKOREPA – diplomski rad (iz pastoralnoga bogoslovlja)Internet i njegova uloga u pastoralu Splitsko-makarske nadbiskupije pod vodstvom doc. dr. sc. Alojzija Čondića.
 10. Tina ZELENIKA – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Dignitatis personae i dostojanstvo ljudskog embrija, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.

Dodiplomski Teološko katehetski studij - profesori/ce vjeronauka

 1. Dragan MAMIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Spoznaja kod Stjepana Zimmermana, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Tadića.
 2. Tina MARKOVIĆ – diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja) Sakrament ženidbe u nauku Ivana Pavla II., pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Mateljana.
 3. Stipe SINOVČIĆ – diplomski rad (iz crkvene povijesti)Dominikanski samostani u Splitu i Trogiru, pod vodstvom prof. dr. sc. Nikole Bižace i dr. sc. Josipa Dukića.
 4. Ivana ŠKEVA – diplomski rad (iz pastoralnoga bogoslovlja)Pastoral braka i obitelji, pod vodstvom prof. dr. sc. Stipe Nimca.
 5. Dragica VIDOVIĆ – diplomski rad (iz katehetike)Montessori pedagogija i vjerski odgoj djece od 3. do 6. godine u izvanobiteljskim uvjetima, pod vodstvom doc. dr. sc. Jadranke Garmaz.

Diplomski Teološko katehetski studij - magistri/e katehetike

 1. Vesna BAGUDIĆ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Novi feminizam Pape Ivana Pavla II. u obrani dostojanstva žene, pod vodstvom prof. dr. sc. Josipa Mužića.
 2. Mladen CIKAČ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Moderna osporavanja opsjednuća i učenje Crkve, pod vodstvom prof. dr. sc. Josipa Mužića.
 3. Iva IVKOVIĆ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Prenatalna dijagnostika. Katolički stav, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 4. Jelena LACO – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Eutanazija i dostojanstvo smrti, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 5. Mihaela LOVRIĆ – diplomski rad (iz duhovnoga bogoslovlja)Anđeli,pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Parlova.
 6. Tereza MEDAK – diplomski rad (iz kanonskoga prava) Mješovite ženidbe u Zakoniku kanonskog prava iz 1917. i Zakoniku kanonskog prava iz 1983. godine, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Jakulja.
 7. Dragan MILIČEVIĆ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Religija i masonstvo, pod vodstvom prof. dr. sc. Josipa Mužića.
 8. Vinka SOKOL – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Roditeljska uloga u prenošenju vjere, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 9. Renata ŠOŠIĆ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Ljudska sloboda i sloboda sinova Božjih, pod vodstvom doc. dr. sc. Ante Čove.
 10. Anita VIDOJEVIĆ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Moralno-teološki vid medicinski potpomognute oplodnje, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 11. Perica VUKASOVIĆ – diplomski rad (iz mariologije)Marija kao uzor žene u Božjem planu i poslanju, pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Parlova.

Preddiplomski Teološko katehetski studij - sveučilišni prvostupnici

 1. Duje CUCULIĆ
 2. Ana LEDIĆ
 3. Ružica MARIN
 4. Marija MARINČIĆ
 5. Lucija MEŠTROVIĆ
 6. Lucija MILETIĆ
 7. Mateja PERIĆ
 8. Sunčica SEMERAD
 9. Ivana UJEVIĆ
 10. Ana ŽAJA

Popis zaređenih svećenika ak.god. 2011./2012.

 1. don Mate MUNITIĆ
 2. fra Kristijan PERKOVIĆ
 3. don Vedran TORIĆ
 4. don Ratomir VUKOREPA

Na vrh

Akademska godina 2010/11

Dodiplomski Filozofsko-teološki studij, diplomirani teolozi ('stari program')

 1. Marijana BALIĆ – diplomski rad (iz teološke socijalne etike) Žig zvijeri, pod vodstvom prof dr. sc. Josipa Mužića.
 2. Ivan BALTA – diplomski rad (iz crkvene povijesti) Župa Svetog Duha u Tijarici od 1900. do 1940., pod vodstvom prof. dr. sc. Nikole Bižace i dr. sc. Josipa Dukića
 3. Mario BLAŽEVIĆ – diplomski rad (iz dogmatskog bogoslovlja) Stvaranje u kršćanstvu i hinduizmu, pod vodstvom prof. dr. sc. Nikole Bižace.
 4. Daniela BUĆE – diplomski rad (iz temeljnog bogoslovlja) Dostojanstvo i poslanje žene danas, pod vodstvom prof. dr. sc. Nediljka Ante Ančića.
 5. Ljudevit CIKOJEVIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Imoralizam i nihilizam kod Friedricha Nietzschea, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine.
 6. Ivana DOLJANIN – diplomski rad (iz moralnog bogoslovlja) Smrt i umiranje iz filozofske, teološke i bioetičke perspektive, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 7. Anamarija LUKOVIĆ – diplomski rad (iz katehetike) Katehetski noviteti prema Glasu Koncila od godine 1962.-1972., pod vodstvom doc. dr. sc. Jadranke Garmaz.
 8. Tomislav MAROVIĆ – diplomski rad (iz moralnog bogoslovlja) Distanazija: problematika i kršćanski stav, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 9. Perica MASLAĆ – diplomski rad (iz kanonskog prava) Povjeravanje župa kleričkoj redovničkoj ustanovi i djelovanje redovnika na župama, pod vodstvom prof. dr. sc. Jure Brkana.
 10. Ivica PAVELA – diplomski rad (iz filozofije) Moralno - etički vidovi eutanazije, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine.
 11. Eta RADAN – diplomski rad (iz socijalnog nauka Crkve) Karitativno djelovanje udruge "Lovret", pod vodstvom prof. dr. sc. Špira Marasovića.
 12. Mia SVAGUŠA – diplomski rad (iz filozofije) Poimanje osobe u filozofiji Jeana Vaniera, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
 13. Ana ŠEVO r. Bralić – diplomski rad (iz temeljnog bogoslovlja) Dokumenti II. vatikanskog koncila u časopisu Crkva u svijetu 1966.-1975., pod vodstvom prof. dr. sc. Nediljka Ante Ančića.

Integrirani Filozofsko-teološki studij, magistri/e teologije

 1. Ivo BEZINA – diplomski rad (iz dogmatskog bogoslovlja) Tjeskoba i istočni grijeh. Razmišljanje o fenomenu tjeskobe u svjetlu narušenosti trostrukih konstitutivnih odnosa ljudskoga bića, pod vodstvom prof dr. sc. Nikole Bižace.
 2. Petra BULJEVIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Odnos znanosti i teologije u enciklici Fides et ratio., pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine
 3. Domagoj JURČEVIĆ – diplomski rad (iz religiozne pedagogije i katehetike) Lik vjeroučitelja u bolonjskom procesu na Katoličkim bogoslovnim fakultetima u Republici Hrvatskoj, pod vodstvom doc. dr. sc. Jadranke Garmaz.
 4. Ivan KEPIĆ – diplomski rad (iz patrologije) Kritičko vrednovanje svećeničke duhovnosti svetoga Jeronima u pismu Nepocijanu u svjetlu dokumenata Drugog Vatikanskog sabora, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Bodrožića.
 5. Zvonimir KRAKAN – diplomski rad (iz pastoralnog bogoslovlja) Dostojanstvo braka i obitelji prema apostolskoj pobudnici Familiaris consortio, pod vodstvom doc. dr. sc. Alojzija Čondića.
 6. Ljubica LETO – diplomski rad (iz katehetike) Kateheza mladenaštva, pod vodstvom doc. dr. sc. Jadranke Garmaz.
 7. Ivan MARČIĆ – diplomski rad (iz liturgike) Requiem aeternam dona eis Domine. Teološko glazbeni ogled u ulaznoj pjesmi Mise za pokojne, pod vodstvom doc. dr. sc. Ivice Žižića.
 8. Antonija MATKOVIĆ – diplomski rad (iz dogmatskog bogoslovlja) Gnostičko poimanje Krista, pod vodstvom prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 9. Mario MILOVAC – diplomski rad (iz filozofije) Albert Camus i kršćanstvo. Sizif i križ, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
 10. Bruno PETRUŠIĆ – diplomski rad (iz dogmatskog bogoslovlja) Fenomen novog ateizma. Primjer jedne ideološko-svjetonazorske interpretacije evolucije, pod vodstvom prof. dr. sc. Nikole Bižace.
 11. Lidija PISKAČ – diplomski rad (iz filozofije) Simone Weil: Patnja, istina i sveto, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
 12. Marko PLANČIĆ – diplomski rad (iz dogmatskog bogoslovlja) Pasionske pobožnosti otoka Hvara. Povijest i teologija, pod vodstvom prof. dr. sc. Nikole Bižace.
 13. Franko PRNJAK – diplomski rad (iz liturgike) Kategorija 'susreta' u sakramentalnoj teologiji Edwarda Schillebeeckxa, pod vodstvom doc. dr. sc. Ivice Žižića.
 14. Ante Ivan ROZIĆ – diplomski rad (iz temeljnog bogoslovlja) Tumačenje Augistinova obraćenja u spisima Romana Guardinija, pod vodstvom prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 15. Gina ŠPARADA – diplomski rad (iz filozofije) Oprost i obećanje kod Hane Arendt kršćanskoga zapažanja, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
 16. Lukica VOJKOVIĆ – diplomski rad (iz kristologije) Odnos između Isusa i kraljevstva Božjega u teologiji oslobođenja, pod vodstvom prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 17. Anamarija VRGOČ – diplomski rad (iz dogmatskog bogoslovlja) Uskrsnuće tijela u novijim teološkim razmišljanjima, pod vodstvom prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 18. Hrvoje VUICA – diplomski rad (iz filozofije) papa Ivan Pavao II - 'U ime Božje, sve za čovjeka', pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine.

Dodiplomski Teološko katehetski studij - profesori/ce vjeronauka

 1. s. Mila DEAK – diplomski rad (iz temeljnog bogoslovlja) Žena u Islamu, pod vodstvom prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 2. Andrea LONČAR – diplomski rad (iz duhovnog bogoslovlja) Obitelj u misli Ivana Pavla II., pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Parlova.
 3. Antonija RADOVIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Tjeskoba kod Jeana Paula Sartrea, pod vodstvom prof. dr. sc. Josipa Mužića.
 4. Zorica ŠITUM – diplomski rad (iz duhovnoga bogoslovlja) Poimanje braka i obitelji u misli Ivana Merza, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Bodrožića.

Diplomski Teološko katehetski studij - magistri/e katehetike

 1. Andrijana DIVIĆ – diplomski rad (iz kršćanske duhovnosti) Psihologija i molitva. Moliteljska osoba, pod vodstvom doc. dr. sc. Ante Čove.
 2. Renato ĐIKIĆ – diplomski rad (iz patrologije) Čovjek kao slika Božja u Augustinovom djelu De Trinitate, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Bodrožića.
 3. s. Lidija Bernardica MATIJEVIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Vrijednosni značaj estetskog izražaja u prosvijetiteljstvu i nakon njega, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine.
 4. Suzana SPREČKIĆ-BUKARICA – diplomski rad (iz kanonskog prava) Nedostaci ženidbene privole, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Jakulja.
 5. Dražen STOJANOVIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Pobačaj - mjesto sukoba kulture života i kulture smrti, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine.
 6. Paulina ŠIMOVIĆ – diplomski rad (iz moralnog bogoslovlja) Moralna savjest, pod vodstvom doc. dr. sc. Ante Čove.
 7. Barbara ŠPOLJARIĆ – diplomski rad (iz kršćanske duhovnosti) Duhovno vodstvo kao dio pastorala, pod vodstvom doc. dr. sc. Ante Čove.

Preddiplomski Teološko katehetski studij - sveučilišni prvostupnici

 1. Irena CUCULIĆ
 2. Marina IVANKOVIĆ
 3. Ljubica KOVAČ
 4. Mario KURKA
 5. Antonija LONČAR
 6. Marinka MARUNICA
 7. Marija MIHALJEVIĆ
 8. Katarina MIKIĆ
 9. Branka MLINAR
 10. Ivica PLAZONJA
 11. Ivan PULJIZ
 12. Josipa ŠEGO
 13. Darko ŠTROLIGA
 14. Anita VUKOJEVIĆ
 15. Kristina VUKUŠIĆ
 16. Kristina ŽURA

Popis zaređenih svećenika ak.god. 2010./2011.

 1. don Marko PLANČIĆ
 2. don Franko PRNJAK
 3. fra Ivan Ante ROZIĆ
 4. fra Lukica VOJKOVIĆ

Na vrh

Akademska godina 2009/10

Integrirani diplomski filozofsko-teološki studij

 1. Mario BLAŽEVIĆ – diplomski rad (iz svjetskih religija) Stvaranje u kršćanstvu i hinduizmu, pod vodstvom dr. sc. Nikole Bižace.
 2. Vinko BEUS – diplomski rad (iz Svetoga pisma Novoga zavjeta) Govor o ženidbi u 1 Kor 7, pod vodstvom dr. sc. Marinka Vidovića.
 3. Duje JUKIĆ – diplomski rad (iz liturgike) Procesionalni hod u euharistijskom slavlju, pod vodstvom dr. sc. Ivice Žižića.
 4. Hrvoje KATUŠIĆ – diplomski rad (iz temeljnog bogoslovlja) Patnja kod blažene Marije propetog Isusa Petković, pod vodstvom dr. sc. Nediljka Ante Ančića.
 5. s. Jelena KRILIĆ – diplomski rad (iz duhovnog bogoslovlja) Krjepost vjere u životu i misli Marije Petković, pod vodstvom dr. sc. Mladena Parlova.
 6. Perica MASLAĆ – diplomski rad (iz crkvenog prava) Povjeravanje župa kleričkoj redovničkoj ustanovi i djelovanje redovnika na župama, pod vodstvom dr. sc. Jure Brkana.
 7. Mario MATIJEVIĆ – diplomski rad (iz liturgike) Dan Gospodnji u uvjetima postmoderne (Od sekularizacije blagdana prema euharistijskom identitetu nedjelje), pod vodstvom dr. sc. Ivice Žižića.
 8. Mario POPOVIĆ – diplomski rad (iz patrologije) Jeronimovo poimanje Svetoga reda prema Ep CXLVI, pod vodstvom dr. sc. Ivana Bodrožića.
 9. Jure SOLDIĆ – diplomski rad (iz ekumenskoga bogoslovlja) Bonaventura Duda, OFM život i djelo, pod vodstvom dr. sc. Dušana More.
 10. Stanko STOJIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Teorija evolucije – neki prirodoznanstveni i filozofsko-teološki aspekti, pod vodstvom dr. sc. Ivana Kešine.
 11. Marinko ŠLJIVIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Odnos teologije i prirodnih znanosti u misli Vjekoslava Bajsića, pod vodstvom dr. sc. Ivana Kešine.
 12. Silvija VUČKOVIĆ – diplomski rad (iz ekumenskoga bogoslovlja) Fra Ivan Marković i njegovo viđenje jedinstva Kristove Crkve, pod vodstvom dr. sc. Dušana More.

Teološko katehetski studij - diplomirani katehete

 1. Nikolina BANIĆ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Kazna i grijeh, pod vodstvom dr. sc. Josipa Mužića.
 2. Marin BAŠIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Razvoj i kriza zapadnog humanizma u misli Nikolaja Berdjajeva, pod vodstvom dr. sc. Josipa Mužića.
 3. Marija BEKAVAC – diplomski rad (iz filozofije) Čovjek pred pitanjem smisla, pod vodstvom dr. sc. Ivana Kešine.
 4. Nikolina BRALO – diplomski rad (iz kršćanstva i religija) Duhovnost kao tema međureligijskog dijaloga, pod vodstvom dr. sc. Anđelka Domazeta.
 5. Lucijan KOSOR – diplomski rad (iz katehetike) Biblija u vjeronaučnim udžbenicima petog i šestog razreda osnovne škole, pod vodstvom dr. sc. Jadranke Garmaz.
 6. Marija MALEŠ r. Bilonić – diplomski rad (iz temeljnoga bogoslovlja) Crkva i odgoj za tolaranciju u pluralističkom društvu, pod vodstvom dr. sc. Anđelka Domazeta.
 7. Danira MARIĆ r. Milanović – diplomski rad (iz kršćanske objave) Mjesto i poslanje žene u Crkvi, pod vodstvom dr. sc. Anđelka Domazeta.
 8. Sandra MIDENJAK – diplomski rad (iz kršćanske objave) Teologija stvaranja i ekologija, pod vodstvom dr. sc. Anđelka Domazeta.
 9. Željka NENADIĆ – diplomski rad (iz katehetike) Vjeronauk djece sa slušnim oštećenjima, pod vodstvom dr. sc. Jadranke Garmaz.
 10. Ivana PAPIĆ – diplomski rad (iz kristologije) Fenomen relativizma u spisima Josepha Ratzingera, pod vodstvom dr. sc. Anđelka Domazeta.
 11. Beba ROMAC – diplomski rad (iz filozofije) O zlu kod sv. Augustina i sv. Tome Akvinskoga, pod vodstvom dr. sc. Ivana Tadića.
 12. Zorica ŠITUM – diplomski rad (iz duhovnoga bogoslovlja) Poimanje braka i obitelji u misli Ivana Merza, pod vodstvom dr. sc. Ivana Bodrožića.
 13. Ivana VLAŠIĆ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Utjecaj televizije na obitelj, pod vodstvom dr. sc. Josipa Mužića.
 14. Ivana ŽUPA r. Pavić – diplomski rad (iz povijesti Crkve) Doprinos don Ivana Delalle starokršćanskoj arheologiji i povijesti, pod vodstvom dr. sc. Nikole Bižace i dr. sc. Josipa Dukića.

Preddiplomski Teološko katehetski studij - sveučilišni prvostupnici

 1. Dragana BUDIŠIN
 2. Mladen CIKAČ
 3. Darija GALIĆ
 4. Tina GUDELJ
 5. Iva IVKOVIĆ
 6. Jelena LACO
 7. Mihaela LOVRIĆ
 8. Tereza MEDAK
 9. Dragan MILIČEVIĆ
 10. Darko PEJKOVIĆ
 11. Martina PERKOVIĆ
 12. Vinka SOKOL
 13. Valentina ŠITUM
 14. Anita VIDOJEVIĆ

Popis zaređenih svećenika ak.god. 2009./2010.

 1. don Vinko BEUS
 2. don Mato BREČIĆ
 3. fra Nediljko ČARAPIĆ
 4. fra Perica MASLAĆ
 5. don Mario POPOVIĆ
 6. fra Mario RADMAN
 7. don Ante RAKO
 8. fra Josip SUŠIĆ

Na vrh

Akademska godina 2008/09

Integrirani diplomski filozofsko-teološki studij

 1. Ivan ČIKARA – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Nacionalni identitet i globalizacija, pod vodstvom dr. sc. Luke Tomaševića.
 2. Tino LABROVIĆ – diplomski rad (iz biblijske teologije Staroga zavjeta) Prva i druga Božja zapovijed - tumačenje i kršćanska aktualizacija, pod vodstvom dr. sc. Marijana Vugdelije.
 3. Ljubomir LADAN – diplomski rad (iz pastoralnoga bogoslovlja) Neokatekumenski put u pastoralnom djelovanju Crkve, pod vodstvom dr. sc. Stipe Nimca.
 4. Tina STRIZE – diplomski rad (iz kanonskoga prava) Neke bolesti koje utječu na nesposobnost sklapanja ženidbe (Kan. 1095, br. 1-3), pod vodstvom dr. sc. Jure Brkana.
 5. Hilary Vincent KOMBA – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Moral values in the context of African traditional religions, pod vodstvom dr. sc. Luke Tomaševića.
 6. Castor MFUGALE – diplomski rad (iz znanosti o religijama) Afričke tradicionalne religije i kršćanstvo s posebnim osvrtom na kult predaka pod vodstvom dr. sc. Nikole Bižace.
 7. Žarka KAROGLAN – diplomski rad (iz duhovnosti) Duho-vnost Ivana Merza i Katolička akcija, pod vodstvom dr. sc. Ivana Bodrožića.
 8. Marin LUČIĆ – diplomski rad (iz pastoralne teologije) Pastoral bolesnika, pod vodstvom dr. sc. Stipe Nimca.
 9. Stjepan STANIĆ – diplomski rad (iz teologije religija) Budističko poimanje patnje i usporedba s kršćanskim pristupom patnji - doprinos međureligijskom dijalogu, pod vodstvom dr. sc. Nikole Bižace.
 10. Ivica BARIŠIĆ – diplomski rad (iz temeljnoga bogoslovlja) Bol i patnja u životu i misli pape Ivana Pavla II., pod vodstvom dr. sc. Nediljka Ante Ančića.
 11. Pavao GOSPODNETIĆ – diplomski rad (iz pastoralne teologije) Pastoral osoba treće životne dobi, pod vodstvom dr. sc. Stipe Nimca.
 12. Franc-Kristijan GOGIĆ – diplomski rad (iz pastoralne teologije) Hrvati katolici u Južnoafričkoj Republici, pod vodstvom dr. sc. Josipa Čorića.
 13. Josip KAČUNIĆ – diplomski rad (iz teološke socijalne etike) Priroda – dar Božji čovjeku, pod vodstvom dr. sc. Josipa Mužića.
 14. Mario KARATOVIĆ – diplomski rad (iz pastoralne teologije) Sakrament bolesničkog pomazanja i skrb Crkve za bolesnike, pod vodstvom dr. sc. Stipe Nimca.
 15. Ivan REŽIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Sloboda i etika u novinarstvu, pod vodstvom dr. sc. Ivana Kešine.
 16. Ivan URLIĆ – diplomski rad (iz liturgijske glazbe) Liturgijsko pučko pjevanje u župi Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije u Kučićima, pod vodstvom mo. Šime Marovića.
 17. Ankica BRAVIĆ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Obitelj u socijalnom nauku Crkve, pod vodstvom dr. sc. Špira Marasovića.
 18. Dragoslav KOZIĆ – diplomski rad (iz temeljnoga bogoslovlja) Solidarnost prema ugroženima u propovijedima, govorima i porukama kardinala Alojzija Stepinca, pod vodstvom dr. sc. Nediljka Ante Ančića.
 19. Jure PERIŠIĆ – diplomski rad (iz Svetoga pisma Novoga zavjeta) Uskrsnuće Isusa Krista u perspektivi Ivanove teologije, pod vodstvom dr. sc. Marinka Vidovića.

Teološko katehetski studij - diplomirani katehete

 1. Marina GALIĆ, rođ. Kurtović – diplomski rad (iz pastoralnoga bogoslovlja) Kateheza adolescenata u župnoj zajednici, pod vodstvom dr. Stipe Nimca.
 2. Belinda BUZOV – diplomski rad (iz Svetoga pisma Novoga zavjeta) Svećeništvo i službe u Novom zavjetu, posebno svećeništvo Isusa Krista, pod vodstvom dr. sc. Marinka Vidovića.
 3. Gordana BEKAVAC – diplomski rad (iz mariologije) Blažena Djevica Marija u postkoncilskim crkvenim dokumentima, pod vodstvom dr. sc. Mladena Parlova.
 4. Ivanka PETRIĆ, rođ. Roso – diplomski rad (iz filozofije) Čovjek u enciklikama pape Ivana Pavla II., pod vodstvom dr. sc. Ivana Tadića.
 5. Mira ERCEGOVIĆ, rođ. Bebić – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Liječenje obiteljskog stabla, pod vodstvom dr. sc. Josipa Mužića.

Preddiplomski Teološko katehetski studij - sveučilišni prvostupnici

 1. Andrijana DIVIĆ
 2. Renato ĐIKIĆ
 3. s. Lidija Bernardica MATIJEVIĆ
 4. Renata SEKIĆ
 5. Suzana SPREČKIĆ
 6. Dražen STOJANOVIĆ
 7. Paulina ŠIMOVIĆ
 8. s. Barbara ŠPOLJARIĆ
 9. Jakov-Ante PAIĆ
 10. Perica VUKASOVIĆ

Na vrh

Akademska godina 2007/08

Integrirani diplomski filozofsko-teološki studij

 1. Saša Horvat - diplomski rad (iz filozofije) Ideje u Platonovu dijalogu Parmenidu, pod vodstvom dr. Ivana Tadića.
 2. Terezija Tea Škarec - diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja) Đakonat žena, pod vodstvom dr. Ante Mateljana.
 3. Slavica Pešo - diplomski rad (iz patrologije) Apokaliptički znakovi u prepisci između Hezihija i Augustina, pod vodstvom dr. Ivana Bodrožića.
 4. Ante Žderić - diplomski rad (iz pneumatologije) Pneumatologija Carigradskog simbola vjere, pod vodstvom dr. Mladena Parlova.
 5. Ivana Lujić - diplomski rad (iz filozofije) Tijelo u suvremenoj virtualnoj kulturi, pod vodstvom dr. Ante Vučkovića.
 6. Tomislav Bašić - diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja) Kristova prisutnost u euharistiji. Vjera i nauk do Drugog vatikanskog sabora, pod vodstvom dr. Ante Mateljana.
 7. Jadranka Spasić - diplomski rad (iz Svetoga pisma Novoga zavjeta) Neki vidovi eshatološke motivacije kršćanskog ponašanja u Pavlovim autentičnim poslanicama, pod vodstvom dr. Marinka Vidovića.
 8. Mijo Šabić - diplomski rad (iz temeljnoga bogoslovlja) Govor o Bogu – Ocu u suvremenoj kulturi i kršćanskom navještaju, pod vodstvom dr. Anđelka Domazeta.
 9. Damir Čikara - diplomski rad (iz Svetoga pisma Staroga zavjeta) Šesta Božja zapovjed - zaštita ljudske obitelji, pod vodstvom dr. Marijana Vugdelije.
 10. Mihael Jelavić - diplomski rad (iz liturgijske glazbe) Liturgijsko pučko pjevanje u župi sv. Ivana Krstitelja u Mravincima, pod vodstvom mo. Šime Marovića.
 11. Filip Mimica - diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja) Kristološki ulomci u filmu «Isus iz Nazareta» F. Zeffirellia, pod vodstvom dr. Anđelka Domazeta.
 12. Branka Plenča - diplomski rad (iz Svetoga pisma Novoga zavjeta) Govor o križu u pavlovskim poslanicama, pod vodstvom dr. Marinka Vidovića.
 13. Toni Plenković - diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja) Kršćanstvo kao filozofija u misli Josepha Ratzingera, pod vodstvom dr. Ivana Bodrožića.
 14. Zlatko Reljić - diplomski rad (iz filozofije) Darwin, darwinizam i teologija, pod vodstvom dr. Ivana Kešine.
 15. Sanja Samodol - diplomski rad (iz povijesti religija) Fenomen rata i ideja mira u islamu i kršćanstvu, pod vodstvom dr. Nikole Bižace.
 16. Tanja Antunović - diplomski rad (iz filozofije) Mišljenje drugog kod Emmanuela Levinasa, pod vodstvom dr. Ante Vučkovića.
 17. Ivan Blažević - diplomski rad (iz Svetoga pisma) Blaženstva pravednosti Mt 5,6.10, pod vodstvom dr. Marijana Vugdelije.

Teološko katehetski studij

 1. Jelena Parlov - diplomski rad (iz mariologije) Marija Majka Crkve, pod vodstvom dr. Mladena Parlova.
 2. Ivana Milas - diplomski rad (iz temeljnoga bogoslovlja) Novi religiozni pokreti – izazov za kršćanski govor o Bogu, pod vodstvom dr. Anđelka Domazeta.
 3. Radojka Slugan - diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja) Stvoreni za slobodu. Elementi teološke antropologije u djelu don Ivana Cvitanovića, pod vodstvom dr. Ante Mateljana.

Na vrh

Akademska godina 2006/07

Integrirani diplomski filozofsko-teološki studij

 1. Silvio Norac-Kljajo - diplomski rad (iz temeljnoga bogoslovlja) Pojam laika i njihovo mjesto u Crkvi Kristovoj, pod vodstvom dr. Dušana Mora.
 2. Ivan Macut - diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja) Promjena znanstvenih paradigmi i teologija stvaranja, pod vodstvom dr. Nikola Bižace.
 3. Ivna Čevra - diplomski rad (iz pastoralnoga bogoslovlja) Obitelj – zlostavljanje i zanemarivanje djece – odgovornost Crkve i društva, pod vodstvom dr. Josipa Čorića.
 4. Danijela Mataruški - diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Rat u katoličkoj socijalnoj nauci, pod vodstvom dr. Špira Marasovića.
 5. Hrvoje Petrušić - diplomski rad (iz filozofije) Povijest kao napredak u svijesti o slobodi u filozofiji G. W. F. Hegela, pod vodstvom dr. Ante Vučkovića.
 6. Jure Bjeliš - diplomski rad (iz povijesti religija) Al Gazali i sufizam, pod vodstvom dr. Nikole Bižace.
 7. Marko Crnjak - diplomski rad (iz duhovnoga bogoslovlja) Svećenik i poziv na svetost, pod vodstvom dr. Mladena Parlova.
 8. Ivana Marija Mirić - diplomski rad (iz temeljnoga bogoslovlja) Crkva u životu i djelu Ivana Merza, pod vodstvom dr. Nediljka Ante Ančića.
 9. Ante Prnjak - diplomski rad (iz filozofije) Krjepost i prijateljstvo kod Platona i Aristotela, pod vodstvom dr. Ivana Tadića.
 10. Hrvoje Rogulj - diplomski rad (iz temeljnoga bogoslovlja) Caritas u gradu Splitu i Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, pod vodstvom dr. Nediljka Ante Ančića.
 11. Edvard Sokol - diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Franjevačka solidarnost u Latinskoj Americi, pod vodstvom dr. Špira Marasovića.
 12. Dunja Škare - diplomski rad (iz socijalnoga nauka Crkve) Mir i ekologija u djelovanju «Franjevačkoga instituta za kulturu mira», pod vodstvom dr. Špira Marasovića.
 13. Stipo Zadro - diplomski rad (iz duhovnoga bogoslovlja) Kršćansko poimanje patnje, pod vodstvom dr. Mladena Parlova.
 14. Neda Zulim - diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Crkva u teologiji oslobođenja, pod vodstvom dr. Špira Marasovića.
 15. Joško Ćudina - diplomski rad (iz filozofije) Povezanost etike i politike u životu katoličkog vjernika, pod vodstvom dr. Ivana Kešine.
 16. Jelena Hrgović - diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Sloboda i odgovornost, pod vodstvom dr. Špira Marasovića.
 17. Stipe Komadina - diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) AIDS – kuga novoga doba – moralna prosudba, pod vodstvom dr. Luke Tomaševića.

Teološko katehetski studij

 1. Mirko Mamut - diplomski rad (iz eshatologije) Vjerujem u uskrsnuće tijela, pod vodstvom dr. Mladena Parlova.
 2. Svjetlana Brešković - diplomski rad (iz temeljnoga bogoslovlja) Evangelizacija i mediji – mediji u službi Crkve, pod vodstvom dr. Nediljka Ante Ančića.
 3. Ivana Pešo - diplomski rad (iz filozofije) Odnos stvaranja i vremena u «Ispovijestima» sv. Augustina, pod vodstvom dr. Ante Vučkovića.
 4. Snježana Mikelić, rođ. Kapitanović - diplomski rad (iz temeljnoga bogoslovlja) Vjera i sekularizacija u spisima Željka Mardešića, pod vodstvom dr. Anđelka Domazeta.
 5. Ružica Renić - diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja) Sakrament euharistije u djelu Tomislava Janka Šagi - Bunića, pod vodstvom dr. Ante Mateljana.
 6. S. Slavica Savić - diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja) Sakramenti u ekumenskom dijalogu između Katoličke i Pravoslavne Crkve, pod vodstvom dr. Ante Mateljana.
 7. Mladenka Mamić, rođ. Vukadinović - diplomski rad (iz eshatologije) Vjerujem u život vječni, pod vodstvom dr. Mladena Parlova.
 8. Branimir Poljak - diplomski rad (iz društvenoga nauka Crkve) Socijalno djelovanje i tematika u propovijedima Alojzija Stepinca, pod vodstvom dr. Špira Marasovića.
 9. Danijela Špis - diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja) Bolest, zdravlje i sakramenti Crkve, pod vodstvom dr. Ante Mateljana.
 10. Jakša Korda - diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja) Kateheza i sakramentalizacija gluhih, pod vodstvom dr. Ante Mateljana.
 11. Antonia Barović - diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja) Sakramentalno pomirenje s Bogom u naučavanju Ivana Pavla II. i KKC, pod vodstvom dr. Ante Mateljana.
 12. Katarina Jelavić - Zec - diplomski rad (iz društvenoga nauka Crkve) Korupcija u socijalnomu nauku Crkve, pod vodstvom dr. Špira Marasovića.
 13. Ana Karan - diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja) Mons. dr. Vladimir Merćep – svećenik i teološki pisac, pod vodstvom dr. Ante Mateljana.
 14. Ante Kujundžić - diplomski rad (iz eshatologije) Teologija smrti, pod vodstvom dr. Mladena Parlova.
 15. Viktor Bušić - diplomski rad (iz pastoralnoga bogoslovlja) Temeljne vrijednosti suvremene kršćanske obitelji, pod vodstvom dr. Stipe Nimca.

Na vrh