Sveučilište u Splitu
Universitas Studiorum Spalatensis

Zrinsko-frankopanska 19
21000 Split
CROATIA
Tel.+385-(0)21-308-300
Fax.+385-(0)21-386-144

››› Email: office@kbf-st.hr

Studiji na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu

Novi studijski programi

Bolonjski sustav

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu od akad. god. 2005./2006. izvodi nastavu prema novim studijskim programima koji su usklađeni prema novomu europskomu sustavu studija:

Nakon pet godina godina od uvođenja bolonjskog procesa na našem fakultetu, u rujnu 2010. došlo je do nekih izmjena studijskih programa.
| Izmjene studijskih programa |

Poslijediplomski studiji

Stari nastavni programi

Stari nastavni programi se više ne izvode

  • Filozofsko-teološki studij (5 godina)
  • Teološko-katehetski studij (4 godine)