Sveučilište u Splitu
Universitas Studiorum Spalatensis

Zrinsko-frankopanska 19
21000 Split
CROATIA
Tel.+385-(0)21-308-300
Fax.+385-(0)21-386-144

››› Email: office@kbf-st.hr

Dobrodošli na stranice KBF-a u Splitu

RUJ

3

Raspored ispita pred ispitnim povjerenstvom od 7. do 11. rujna

Objavljen je raspored ispita pred ispitnim povjerenstvom od 7. do 11. rujna 2015 | Raspored 1. tjedan | Izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, Prodekanica za nastavu | 3.9.2015 |

KOL

31

PROMJENA PRIJAVE ZA ISPITE PRED POVJERENSTVOM

Studenti koji ne polože ispite na trećemu ispitnom roku od ponedjeljka 24. do petka 28. kolovoza 2015. god., a namjeravaju polagati ispite pred ispitnim povjerenstvom, neka svoj dolazak na ispit potvrde u Studentskoj službi najkasnije do UTORKA 1. rujna 2015. god. do 13.00 sati. Studenti koji ne polože ispite na trećemu ispitnom roku od ponedjeljka 31. kolovoza do petka 4. rujna 2015. god., a namjeravaju polagati ispite pred ispitnim povjerenstvom, neka svoj dolazak na ispit potvrde u Studentskoj službi najkasnije do UTORKA 08. rujna 2015. god. do 13.00 sati. | Izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, prodekanica za nastavu | 31.8.2015 |

KOL

28

Obrana doktorata na KBF-u u Splitu

U srijedu, 09. rujna 2015. na KBF-u upriličit će se obrana drugog doktorskog rada lic. theol. Jure Strujića. | Obavijest | Ivana Župa, dipl. kateheta, stručna suradnica za referadu PDS-a | 28.8.2015 |

KOL

27

Obavijest o upisu u 1. akad. godinu - jesenski rok

Upis u jesenskom roku u I. ak. god. na Integrirani preddiplomski i diplomski filozofsko-teološki studij i Preddiplomski teološko-katehetski studij za pristupnike, koji se pojave na rang-listi, bit će u petak, 25. rujna 2015. godine, u 10.00 sati u Velikoj dvorani KBF-a. | Obavijest | Izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, prodekanica za nastavu | 27.8.2015 |

SRP

27

Upis na poslijediplomske studije u ak. g. 2015./2016.

Otvoren je natječaj za upis na poslijediplomske sveučilišne studije KBF-a, "Kršćanstvo i suvremena kultura" i "Povijest teologije i kršćanskih institucija" za ak. god. 2015./2016. Natječaj je otvoren do 30. rujna 2015. | Obavijest | Ivana Župa, dipl. kateheta, stručna suradnica za referadu PDS-a | 27.7.2015 |

SRP

14

Poziv za prijavu studentskih ideja na UNIverzI-JA-DA projekt

Poziv za prijavu studentskih ideja na UNIverzI-JA-DA projekt. Natječaj je otvoren od 14. svibnja do 14. rujna 2015. godine. | Natječaj | Ivana Župa, dipl. kateheta, stručna suradnica za referadu PDS-a | 14.7.2015 |

SRP

9

Simpozij »Humanizam u doba neoliberalnog kapitalizma«

Filozofski fakultet u Splitu i Hrvatsko filozofsko društvo, u suradnji sa Studentskim zborovima Filozofskog, Pravnog i Katoličko-bogoslovnog fakulteta u Splitu te Europskom udrugom studenata prava ELSA Split, pozivaju Vas na sudjelovanje u drugom regionalnom studentskom simpoziju društvenih i humanističkih znanosti: »Humanizam u doba neoliberalnog kapitalizma«, koji će se održati 9. i 10. listopada, 2015. godine u prostorima Filozofskog fakulteta u Splitu na splitskom Peristilu (Poljana kraljice Jelene 1/III). | Poziv | Izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, prodekanica za nastavu | 9.7.2015 |

SRP

1

Upitnik o utjecaju postupaka vanjskog vrednovanja na sustav visokog obrazovanja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi anketu o utjecaju postupaka vanjskog vrednovanja na sustav visokog obrazovanja u Hrvatskoj. CiIj je ove ankete istražiti svrsihodnost reakreditacije visokih učilišta te prikupiti informacije o tome što pojam kvalitete znači dionicima u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja. | Upitnik | Izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, prodekanica za nastavu | 1.7.2015 |

LIP

15

Upis na poslijediplomske studije u ak. g. 2015./2016.

Objavljeni su rokovi prijave i način polaganja razlikovnog ispita za upis na poslijediplomske studije u ak. g. 2015./16. | Obavijest | Ivana Župa, dipl. kateheta, stručna suradnica za referadu PDS-a | 15.6.2015 |

LIP

11

Rokovi za prijavu i predaju seminarskih radova

Rok za prijavu i predaju seminarskih radova u ljetnom ispitnom roku je 8. srpnja 2015. Nastavnici će moći unositi ocjene u ISVU sustav od 10. srpnja do 25. kolovoza 2015. Rok za prijavu i predaju seminarskih radova u jesenskom ispitnom roku je 4. rujna 2015. Nastavnici će moći unositi ocjene u ISVU sustav od 7. rujna do 20.rujna 2015. Nastavnici trebaju ocijeniti seminarske radove, unijeti ocjene u ISVU sustav te ih ocijenjene predati u Studentsku službu do 21. rujna 2015. | Izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, prodekanica za nastavu | 11.6.2015. |

SVI

11

Objavljen Natječaj za mobilnost studenata-stručna praksa

Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa ak. god. 2015./2016 | Natječaj | Ivana Župa, dipl. kateheta, tajnica ureda za međunarodnu suradnju | 11.5.2015. |